1. Polityka prywatności określa zasady postępowania z danymi osobowymi, które możemy pozyskiwać w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze strony internetowej ufajsobie.com (dalej: „Strona”).
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Strony jest Beata Nowaczyk-Człapa, adres:  Świerkówki 23, 64-605 Świerkówki (dalej: „Administrator”).
 3. Dane osobowe Użytkownika Strony mogą zostać pozyskane przez Administratora w związku z technologiami tj. pliki cookies, kod śledzenia Google Analytics oraz logami serwera.
 4. Użytkownik swoje dane osobowe podaje dobrowolnie.
 5. Logi serwera to informacje oraz zapytaniami wysyłane do serwera, na którym przechowywana jest Strona (m.in. adres IP Użytkownika, data i czas serwera, informacja o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym). Stosowane są w celu umożliwienia Użytkownikowi wejścia na Stronę i przeglądania jego zasobów.
 6. Dane zebrane przy użyciu technologii wskazanych w ust. 3 są używane do celów statystycznych i analityki Strony. Informacje te nie są przypisywane do konkretnych osób korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 7. Dane osobowe są chronione przez Administratora przed dostępem osób nieupoważnionych.
 8. Okres przechowywania przez Administratora danych osobowych z plików cookies w ramach narzędzia Google Analytics wynosi 26 miesięcy.
 9. W zakresie przetwarzanych danych osobowych, Użytkownikowi przysługują względem Administratora następujące uprawnienia:
  a) żądania dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  c) prawo do przenoszenia danych,
  d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora.